Тиждень Назва Опис
Сторінка Автор і тьютор курсу

1 Автор і тьютор курсу

Сторінка Правила мережевого етикету
URL (веб-посилання) Moodle-учебник для начинающих

Учебник по работе с системой дистанционного обучения Moodle. Подробные пошаговые инструкции по установке и настройке Moodle, созданию дистанционных обучающих курсов и применению элементов дистанционного обучения в практике учителей и преподавателей. 

Данное пособие предназначено как для администраторов Moodle, так и для разработчиков дистанционных обучающих курсов.

Сторінка YouTube! Как создать структурированный курс в Moodle
  1. Как создать структурированный курс в Moodle 
URL (веб-посилання) Презентація "Робота з MoodleCloud"

1 Презентація "Робота з MoodleCloud"

Сторінка Про Мудл від Бєлоножкіна Ю.М.

Про Мудл від Бєлоножкіна Ю.М.

Сторінка YouTube. Бєлоножкін Ю.М.

Бєлоножкін Ю.М.

Сторінка Бухтояров Мудл 2015

Мудл 2015

15 січень - 21 січень Сторінка План роботи 1-го тиждня

см далее

Файл Презентація. Тиждень перший

Презентація. День перший

Книга Теорія. Проектування дистанційного курсу

Визначення дистанційного навчання. Характерні риси дистанційного навчання. Принципи дистанційного навчання. Якість дистанційного навчання. Типи дистанційних курсів. Моделі навчання. Система доставки. Структура дистанційного курсу. Організаційна структура курсу. Основні етапи проектування. Основні етапи проектування навчання. Практика. Характеристика завдань. Активності у курсі. Відео з навчального проектування

Сторінка Відео Проектування дистанційного курсу (24 хв.)

Відео Проектування дистанційного курсу

URL (веб-посилання) Додавання компетентності у Мудл

https://drive.google.com/file/d/0B42zHZFEvLRxUzN3NXYyUHNZS1k/view?usp=sharing

Сторінка Відео тьюторіали - 26 хв. 37 сек.
Браузери. Домашня сторінка, категорії курсів. Персональна сторінка. Як відправити повідомленняю. Участь у форумі. Головна сторінка нового дистанційного курсу. Проектування курсу та інструменти. Налагодження курсу

Сторінка Відкриті освітні ресурси та ліцензія Creative commons (матеріали Бугайчука К.Л.)

Відкриті освітні ресурси та ліцензія Creative commons (матеріали Бугайчука К.Л.)

22 січень - 28 січень Сторінка План роботи 2-го тиждня

План роботи 2-го дня

Файл Презентація. Тиждень другий

Презентація. День другий

Книга Теорія. Мета навчання. Теорії навчання

Належно визначені цілі навчання. Склад цілей навчання. Виконання діяльності з досягнення цілей. Умови досягнення цілей. Критерії досягнення цілей. Алгоритм визначення цілей навчання. Класифікація цілей навчання. Переглянута таксономія Блума. Визначення завдань заняття. Навчання через розв’язання завдань. Підсистема завдань. Навчальне завдання. Діяльнісний підхід до навчання. Теорії навчання. Біхевіористський стиль, ситуації застосування. Когнітивний стиль, ситуації застосування. Конструктивізм. Вимоги до дистанційного курсу. Презентація курсу

Сторінка Відео. Таксономія Блума (6 хв.)

 Відео. Таксономія Блума

Сторінка Відео тьюторіали: Сілабус, Завдання, Опитування, Глосарій
Перегляд курсу у ролі студента. Сілабус курсу. Завдання. Опитування. Глосарій

Сторінка Відео тьюторіали: Книга, лекція

Ресурс "Сторінка", "Книга". Елемент "Лекція": Налагодження, Додавання сторінки тексту, Додавання сторінки з питанням, Структура лекції

URL (веб-посилання) 200 дієслів цифрової таксономії Блума

200 глаголов цифровой таксономии Блума 

Сторінка Рекомендації. Складання програми курсу

см

Сторінка Про таксономію Блума з мережі

Про таксономію Блума з мережі

URL (веб-посилання) Все про таксономію Блума (анг.)

Все про таксономію Блума англійською мовою

29 січень - 4 лютий Сторінка План роботи 3-го тижня

http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/assign/view.php?id=12407

Сторінка Презентація. Тиждень третій

Презентація

Книга Проектування змісту, структурування тексту

Педагогічні принципи. Розробка змісту. Роль взаємодії.  План роботи. Загальні положення щодо тексту. Особливості структурування тексту у дистанційному курсі. Структура заняттяю. Формування розділу. Оформлення тексту. Стилі стрийняття та мислення. Мова. Стилі написання тексту. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту. Опорні елементи у тексті. Колір у навчальному веб-дизайні. Набір палітр для веб-дизайну. Сполучення кольорів

Книга Дизайн у дистанційному курсі

Принципи дизайну курсу. Екранний простір. Роль ілюстрації у дистанційному курсі. Убудовані зображення мовою HTML. Який графічний формат краще використовувати. Загальні принципи створення веб-елементів для осіб з обмеженими можливостями. Особливості написання HTML-коду для осіб з обмеженими можливостями. Додаткові особливості написання коду HTML-сторінок. Відео у навчанні

Сторінка Работа с контентом курса (Бугайчук К.Л.)

Работа с контентом курса (Бугайчук К.Л.)

Сторінка Тьюториалы Slideshare (Бугайчук К.Л.)

Тьюториалы Slideshare (Бугайчук К.Л.)

Сторінка Правила складання ефективної презентації

Правила складання ефективної презентації

Файл Шаблон для створення презентації

(презентация)

Сторінка Відео тьюторіал. Створення карт пам'яті

MindMeister

Сторінка Відео. Прості правила сильного тексту

Прості правила сильного тексту

Сторінка Slideshare. Power Point у тексті

Slideshare. Power Point у тексті

Сторінка Відео тьюторіал. Використання YouTube

Сервіс YouTube: основні опції. Як завантажити відео на YouTube. Як вставити відео з YouTube на сторінку. Як шукати відео на YouTube. Як редагувати відео на YouTube

Сторінка Відео тьюторіал. Створення відео в Screencast-o-matic

Відео тьюторіал. Створення відео в Screencast-o-matic

Сторінка Відео тьюторіал. Створення відео в MoveNote

Відео тьюторіал. Створення відео в MoveNote

5 лютий - 11 лютий Сторінка План роботи 4-го тижня

План работы 8-й Недели

Файл Презентація. Тиждень четвертий

Презентація. День четвертий

Книга Тестування. Контроль якості у дистанційному навчанні

Форми тестових завдань. Методичні матеріали з написання тестових завдань. Практика написання тестових завдань. Рекомендації щодо формування змісту тестових завдань.Вимоги щодо використання тестових завдань. Роль контролю у дистанційному навчанні. Керування і навчальний процес. Система контролю якості навчання у дистанційному курсі. Особливості керування діяльністю у дистанційному курсі. Керування мисленнєвою діяльністю. Мотивація у дистанційному навчанні.

Сторінка Відеотьюторіал. Тест

Матеріали Бухтоярова

Элемент "Тест" (настройки). Банк вопросов. Категории. Вопросы к тесту. Множественный выбор. Короткий ответ. Создание вопроса на соответствие в тесте Moodle 2 2. Импорт тестовых заданий Word 2 MOODLE. Массовый импорт тестов из Word в Moodle (часть I и  II)

Сторінка Глосарій (Словник)

glossary

Сторінка Відео тьюторіал. Елемент "семінар", як створити гру

Елемент "семінар"

URL (веб-посилання) Думки випускників курсу 2014 року щодо мотивації

Думки випускників курсу щодо мотивації (2014 рік)

12 лютий - 18 лютий Сторінка План роботи 5-го тижня
Файл Презентація. Тиждень п’ятий

Презентація. День п’ятий

Книга Спілкування. Групова робота. Інфографіка.

Види спілкування. Класифікація методів спілкування. Роль взаємодії. Формування спільноти. Чат. Проведення вебінару. Типи груп у дистанційному навчанні. Проектування спілкування у дистанційному курсі. Використання вебінару у навчальному процесі. Хмарні технології у навчанні. Інфографіка в електронному навчанні. Типи інфографіки. Етапи створення інфографіки. Сервіси для створення інфографіки. Відеотьюторіали. Використання семінару 

URL (веб-посилання) Как устроена инфографика

Инфографика позволяет узнать за 5 минут то, на что потребовалось бы полдня изучения таблиц и оценок экспертов. Аналитики и дизайнеры упаковывают информацию в историю или понятно объясняют какой-нибудь сложный процесс. Это не просто картинки и диаграммы, а полноценный графический рассказ. Сложную инфографику делает команда, но иногда приходится преодолевать этот путь одному. Объясняем, как всё устроено.

Сторінка Створення інфографіки

Створення статичної інфографіки у сервісі Easel.ly

Сторінка Запис екрану. Тьюторіал
19 лютий - 25 лютий Книга Теорія. Оцінювання дистанційного курсу

Оцінювання дистанційного курсу. Особливості рейтингової системи оцінки знань у дистанційному курсі. Основні принципи системи рейтингової оцінки. Рейтингова оцінка знань і діяльності. Чотири рівні оцінювання Кіркпатріка Р