Тема Назва Опис
Тема 1 Сторінка 1.1. Мета вивчення курсу "Історії України" у вищому навчальному закладі технічного спрямування
Сторінка 1.2. Історичні джерела з історії України

Сторінка 1.3. Періодизація історії України
Сторінка 1.4. Первіснообщинний лад на території України
Сторінка 1.5. Найбільш відомі давні племена на території України
Сторінка 1.6. Античні міста-держави Північного Причорномор’я
Сторінка 1.7. Східні слов’яни у давнину
Файл Полегшена презентація "Вступ до курсу. Найдавніша доба в історії України"
Файл Повна презентація (10,5 Мб)
URL (веб-посилання) Фільм з історії України від найдавніших часів до першопочатків Київської Русі
URL (веб-посилання) Науково-популярний фільм "Трипільська цивілізація"
URL (веб-посилання) Науково-популярний фільм "Трипільці - перші володарі України"
URL (веб-посилання) Кімерійці, скіфи, сармати
URL (веб-посилання) Скіфи: переможці непереможених
URL (веб-посилання) Сармати і сарматія
URL (веб-посилання) Колонізація греками Північного Причорномор'я
URL (веб-посилання) Античні міста-держави
Тема 2 Сторінка 2.1. Східнослов'янські племена і формування давньоруської державності. Теорії виникнення держави Київська Русь
Сторінка 2.2. Економічне та соціально-політичне становище Київської Русі
Сторінка 2.3. Основні етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості політики великих Київських князів
Сторінка 2.4. Прийняття християнства і його значення для історії Київської Русі
Сторінка 2.5. Феодальна роздробленість Київської Русі
Сторінка 2.6. Культура Київської Русі
Сторінка 2.7. Історичне значення Київської Русі
Файл Полегшена презентація "Київська Русь"
Файл Повна презентація (13,5 Мб)
Тема 3 Сторінка 3.1. Розвиток Галицько-Волинського князівства
Сторінка 3.2. Монголо-татарська навала
Файл Презентація "Галицько-Волинське князівство. Монголо-татарська навала"
Тема 4 Сторінка 4.1. Захоплення українських земель іноземними державами в ХІV – ХVІ століттях
Сторінка 4.2. Етапи об’єднання польської й литовської держав
Сторінка 4.3. Виникнення українського козацтва
Сторінка 4.4. Виникнення Запорізької Січі
Сторінка 4.5. Найбільші козацько-селянські повстання кінця XVI століття
Сторінка 4.6. Діяльність Петра Сагайдачного
Сторінка 4.7. Посилення народних рухів у 20-30 рр. XVII століття
Файл Презентація "Литовсько-польська доба в історії України"
Файл Презентація "Українське козацтво"
Тема 5 Сторінка 5.1. Політичне, соціально-економічне становище українських земель під владою Польщі в першій половині XVII ст. Причини і характер війни