Тема Название Описание
Тема 1 Страница 1.1. Мета вивчення курсу "Історії України" у вищому навчальному закладі технічного спрямування
Страница 1.2. Історичні джерела з історії України

Страница 1.3. Періодизація історії України
Страница 1.4. Первіснообщинний лад на території України
Страница 1.5. Найбільш відомі давні племена на території України
Страница 1.6. Античні міста-держави Північного Причорномор’я
Страница 1.7. Східні слов’яни у давнину
Файл Полегшена презентація "Вступ до курсу. Найдавніша доба в історії України"
Файл Повна презентація (10,5 Мб)
Гиперссылка Фільм з історії України від найдавніших часів до першопочатків Київської Русі
Гиперссылка Науково-популярний фільм "Трипільська цивілізація"
Гиперссылка Науково-популярний фільм "Трипільці - перші володарі України"
Гиперссылка Кімерійці, скіфи, сармати
Гиперссылка Скіфи: переможці непереможених
Гиперссылка Сармати і сарматія
Гиперссылка Колонізація греками Північного Причорномор'я
Гиперссылка Античні міста-держави
Тема 2 Страница 2.1. Східнослов'янські племена і формування давньоруської державності. Теорії виникнення держави Київська Русь
Страница 2.2. Економічне та соціально-політичне становище Київської Русі
Страница 2.3. Основні етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості політики великих Київських князів
Страница 2.4. Прийняття християнства і його значення для історії Київської Русі
Страница 2.5. Феодальна роздробленість Київської Русі
Страница 2.6. Культура Київської Русі
Страница 2.7. Історичне значення Київської Русі
Файл Полегшена презентація "Київська Русь"
Файл Повна презентація (13,5 Мб)
Тема 3 Страница 3.1. Розвиток Галицько-Волинського князівства
Страница 3.2. Монголо-татарська навала
Файл Презентація "Галицько-Волинське князівство. Монголо-татарська навала"
Тема 4 Страница 4.1. Захоплення українських земель іноземними державами в ХІV – ХVІ століттях
Страница 4.2. Етапи об’єднання польської й литовської держав
Страница 4.3. Виникнення українського козацтва
Страница 4.4. Виникнення Запорізької Січі
Страница 4.5. Найбільші козацько-селянські повстання кінця XVI століття
Страница 4.6. Діяльність Петра Сагайдачного
Страница 4.7. Посилення народних рухів у 20-30 рр. XVII століття
Файл Презентація "Литовсько-польська доба в історії України"
Файл Презентація "Українське козацтво"
Тема 5 Страница 5.1. Політичне, соціально-економічне становище українських земель під владою Польщі в першій половині XVII ст. Причини і характер війни