Topic Name Description
Topic 1 Page 1.1. Мета вивчення курсу "Історії України" у вищому навчальному закладі технічного спрямування
Page 1.2. Історичні джерела з історії України

Page 1.3. Періодизація історії України
Page 1.4. Первіснообщинний лад на території України
Page 1.5. Найбільш відомі давні племена на території України
Page 1.6. Античні міста-держави Північного Причорномор’я
Page 1.7. Східні слов’яни у давнину
File Полегшена презентація "Вступ до курсу. Найдавніша доба в історії України"
File Повна презентація (10,5 Мб)
URL Фільм з історії України від найдавніших часів до першопочатків Київської Русі
URL Науково-популярний фільм "Трипільська цивілізація"
URL Науково-популярний фільм "Трипільці - перші володарі України"
URL Кімерійці, скіфи, сармати
URL Скіфи: переможці непереможених
URL Сармати і сарматія
URL Колонізація греками Північного Причорномор'я
URL Античні міста-держави
Topic 2 Page 2.1. Східнослов'янські племена і формування давньоруської державності. Теорії виникнення держави Київська Русь
Page 2.2. Економічне та соціально-політичне становище Київської Русі
Page 2.3. Основні етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості політики великих Київських князів
Page 2.4. Прийняття християнства і його значення для історії Київської Русі
Page 2.5. Феодальна роздробленість Київської Русі
Page 2.6. Культура Київської Русі
Page 2.7. Історичне значення Київської Русі
File Полегшена презентація "Київська Русь"
File Повна презентація (13,5 Мб)
Topic 3 Page 3.1. Розвиток Галицько-Волинського князівства
Page 3.2. Монголо-татарська навала
File Презентація "Галицько-Волинське князівство. Монголо-татарська навала"
Topic 4 Page 4.1. Захоплення українських земель іноземними державами в ХІV – ХVІ століттях
Page 4.2. Етапи об’єднання польської й литовської держав
Page 4.3. Виникнення українського козацтва
Page 4.4. Виникнення Запорізької Січі
Page 4.5. Найбільші козацько-селянські повстання кінця XVI століття
Page 4.6. Діяльність Петра Сагайдачного
Page 4.7. Посилення народних рухів у 20-30 рр. XVII століття
File Презентація "Литовсько-польська доба в історії України"
File Презентація "Українське козацтво"
Topic 5 Page 5.1. Політичне, соціально-економічне становище українських земель під владою Польщі в першій половині XVII ст. Причини і характер війни