В результаті вивчення дисципліни:

‑ студент повинен знати: особливості формування, обробки, прийому та передачі широкосмугових сигналів, принципи побудови широкосмугових систем зв’язку;

‑ студент повинен вміти: здійснювати синтез і розраховувати основні параметри широкосмугових систем зв’язку.