Навчальний курс викладається для студентів, які навчаються на 1 курсі Дорожньо-будівельного факультета за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 193 «Геодезія та землеустрій».