Дисципліна "Національна економіка" для спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"