Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка майбутніх учителів технологічної освіти до організації навчально-виховного процесу у позашкільному навчальному закладі з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів молоді.

Мета навчальної дисципліни є розкриття теоретичних аспектів організації навчально-виховного процесу у позашкіллі та формування у студентів уміння і навичок ефективного поєднання на практиці теоретичних знань з інноваційними педагогічними методиками і технологіями.

Завдання: забезпечення умов засвоєння студентами теоретичних знань необхідних для залучення дітей до майбутньої праці у позашкільному навчальному закладі; ознайомити майбутніх учителів технологічної освіти з актуальними проблемами сучасної позашкільної освіти в Україні, її пріоритетними напрямами; висвітлити специфіку організації навчально-виховного процесу позашкільних навчальних закладах різного спрямування; сформувати уміння організувати та проводити масові заходи; розвивати педагогічну майстерність майбутнього педагога-позашкільника з позиції самоосвіти та самовдосконалення.