Викладені відомості про розвиток доінженерної та інженерної діяльності від стародавніх часів до теперішнього часу, історії техніки, про закони її будови і розвитку. Розглянуті структура та функції інженерної діяльності, методи інженерної творчості. Соціально-психологічні аспекти інженерної діяльності.