Метою дистанційного навчального курсу є засвоєння знань щодо принципів організації локальних та глобальних комп’ютерних мереж (КМ), придбання навичок щодо налаштування роботи користувачів в провідних та безпровідних КМ, діагностика роботи комп’ютерної мережі, моделювання процесів функціонування КМ спеціалізованими програмними засобами. Вивчення сучасних теоретичних і практичних засад організації і побудови каналів і ліній зв'язку комп'ютерних систем, перетворення форм представлення інформації і даних в каналах багаторівневої цифрової ієрархії.

         Основною метою курсу є забезпечення достатнього рівня компетенції фахівців в прийнятті рішень з практики використання та побудови ефективних комп’ютерних систем широкого та спеціального призначення в залежності від прикладних завдань, що вирішуються.

        Дистанційний курс "Комп’ютерні мережі" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують технічний профіль фахівця в галузі системної інженерії.