система понять про принципи
побудови систем автоматичного управління (САУ) на підприємствах дорожнього
будівництва і основи теорії управління