розв’язання теоретичних та
прикладних задач побудови і функціонування комп’ютерно-інтегрованих систем управління
технологічними та економічними процесами з використанням сучасних програмних і технічних
засобів.