Курс призначений для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю "Експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій". 

Метою вивчення курсу є формування теоретичних знань та практичних навичок
- свідомого використання засобів сучасної обчислювальної техніки для обробки інформації у повсякденній та професійній діяльності;
-  принципу роботи обчислювальних машин, їх функціонального складу, алгоритму роботи різних функціональних вузлів та перспектив розвитку обчислювальної техніки;
- складання алгоритмів та програмування мовою Turbo Pascal.