Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи знань щодо правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі