курс призначений для студентів 4 курсу рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030509 «Фінанси і кредит», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»