Курс необхідний студентам для одержання знань, умінь, здатностей (компетенцій) щодо  здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці в закладах освіти, формування у майбутніх фахівців  відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці в побуті та на робочих місцях.