Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення визначників, векторів та дій над ними, похідних та інтегралів, а також їх застосування до розв’язування технічних задач. Метою навчальної дисципліни є  оволодіння достатнім обсягом знань, які необхідні для якісної підготовки вчителів освітньої галузі “Технології”, та інших сумісних дисциплін Завдання навчальної дисципліни: оволодіння основами векторної алгебри, векторним методом, а також основами диференціювання та інтегрування функцій.