Вивчення курсу "Технічна естетика та ергономіка" знайомить з основами художнього проектування об'єктів у відповідності до ергономічних вимог.

Технічна естетика + ергономіка = ергодизайн

тобто

естетично + гармонійно = комфортно + безпечно

В результаті вивчення цього курсу ви опануєте технологію проектування дизайн-ергономічного предметного середовища