Метою викладання дисципліни “Операційні системи” є засвоєння необхідних знань з опанування теоретичних основ побудови, принципів проектування, конфігурування й застосування різних сучасних операційних систем (ОС), які забезпечують організацію обчислювальних процесів у корпоративних інформаційних системах економічного, управлінського, виробничого, наукового й іншого призначення, а також надання практичних навичок щодо автоматизації повсякденних завдань адміністрування.

Об’єктом вивчення дисципліни є типові механізми, технології, протоколи взаємодії різноманітних компонент операційної системи, як на рівні ядра, так і на рівні користувача. Предметом вивчення дисципліни є теоретичні концепції та методології, принципи функціонування, вибору і практичної реалізації складових операційної системи.