Курс "Основи програмування" являє собою першу частину трисеместрового курсу "Програмування", що читається студентам 1 та 2 курсу напряму підготовки “Системна інженерія”. Метою курсу є отримання базових знань про алгоритмізацію та програмування та набуття практичних навиків програмування мовою С++ з використанням процедурного підходу.