Дистанційний курс з ЕіПА розробляється для студентів 3-го курсу напрямку підготовки "Системна інженерія" всіх форм навчання для вивчення ними принципів дії, методів побудови, особливостей розрахунку та застосування різноманітних ЕіПА з метою    більш ефективного їх використання при розробці, проектуванні, експлуатації та  діагностуванні різноманітних систем автоматичного управління.