Матеріал для проведення  занять з дисципліни "Інформаційні системи". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7(8).05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Способи управління будь-якою організаційною системою, способи управління підприємствами протягом останніх ста років сильно змінились. Суттєві зміни, пов’язані із використанням інформаційних технологій з кінця 80-х років минулого століття відбуваються практично кожні 5 років. Проте основа цього процесу залишилась незмінною, напевно, з моменту появи нашої цивілізації як такої. Керівник приймає рішення на основі тієї інформації, яка йому доступна, а підлеглі виконують розпорядження керівника. Ефективність такої системи управління в цілому залежить від таких аспектів:

-   наскільки швидко інформація про стан справ і подій потрапить до керівника;

-   наскільки ця інформація правильна (адекватна) і своєчасна (актуальна);

-   наскільки швидко прийняте рішення буде доведене до виконавців;

-    наскільки дієвий контроль з боку керівника за виконанням прийнятих ним рішень.

Завданням  дисципліни є ознайомлення студента із широким спектром типів використовуваних в даний час інформаційних систем та окремими аспектами їх побудови та cупроводу.