Мета курсу – одержання студентами базових знань про архітектуру та принципи функціонування засобів комп’ютерних систем.