Дистанційний курс "Основи об'єктно-орієнтованого програмування" для студентів 1-го курсу напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія" всіх форм навчання.