Курс "Інноваційні технології у фізичній культурі і спорті"  розроблено відповідно до освітньої програми підготовки  магістрів спеціальності 014.11 Середня освіта «фізична культура» спеціалізації "Фізична підготовка різних груп населення".

Курс розраховано на 10 навчальних тижнів (120 годин, 4 кредити)

Форма контролю - залік.