В курсі вивчаються постановки варіаційних задач та умови оптимальності систем, задачі оптимізації технічних та організаційних систем, методи їх розв’язання