Навчальна дисципліна «Планування міст, транспорт і шляхи сполучення» належить до циклу дисциплін навчального плану підготовки фахівців за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.080101  «Геодезія, картографія та землеустрій», професійне спрямування «Автомобільні дороги та аеродроми». Предметом навчальної дисципліни є педагогічно адаптована система понять про закони і принципи створення єдиної транспортної мережі (інфраструктури) та процесів, що в ній існують. Основні завдання дисципліни – формування у студентів знань про розвиток засобів транспорту і транспортних споруд, шляхів сполучення, а також існуючий єдиний транспортний процес та вмінь їх використання в практичній діяльності фахівців.