Метою вивчення курсу дисципліни «Електронні компоненти систем управління фірми «Siemens»» є підготовка фахівців з навиками аналізу, проектування та експлуатації розподілених компонентів систем управління на базі апаратно-програмних засобів «Siemens», що займають провідне місце в сучасних комп’ютеризованих системах управління. На підприємствах та в адміністративних установах, інженери з автоматизованих систем управління безпосередньо займаються проектуванням, програмуванням, монтажем, вводом в експлуатацію та супроводом компонентів систем управління, що включають електронні компоненти концерну «Siemens», як один із сучасних напрямків розвитку систем управління і телекомунікацій.

Основу курсу складають апаратно-програмні засоби концерну «Siemens», мережі промислового зв’язку, SCADA-системи, базове та інструментальне програмне забезпечення.