Мета курсу – вивчення базових принципів сучасних ВЕБ-технологій: опереторів мов розмітки гіпертексту HTML, XML, каскадних таблицей стилів CSS, основних операторів скриптової мови PHP, команд мови запитів SQL; отримання вмінь управління MySQL-сервером та адміністрування баз даних; набутті практичних навиків ВЕБ-програмування та ВЕБ-дизайну при створенні цілісних ВЕБ-проектів.