Метою курса є оволодіння студентами основних теоретичних положень з основ проектування виробів у дорожньо-будівельної галузі