Навчальна дисципліни “Логістика” входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом

6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності – автомобільний транспорт)».