Для студентів денної форми навчання напряму підготовки  6.050702  "Електромеханіка"