Цей курс присвячений вивченню історії обчислювальної техніки, відомостей про ПК, операційної системи Windows, редактора текстів Word, табличного процесора Excel студентами за напрямами підготовки "Автомобільний транспорт" та "Транспортні технології" у першому семестрі 1-го курсу.

Автори та тьютори курсу:
доц. Костікова Марина Володимирівна,
ст. викладач Скрипіна Ірина Валентинівна
(e-mail: scriv2@ukr.net)

QR kod