Компетенції учня в результаті навчання на курсі:

  1. Предметна компетенція: виконувати практичні завдання та практичні роботи з інформатики.
  2. Використовувати знання під час олімпіад та написання учнівських конкурсних робіт Малої академії наук (МАН) України.
  3. Застосовувати отримані знання у житті; ділитися своїми знаннями з іншими.