Курс спрямований на вивчення культури, національних традицій, символів, географічного положення та цікавих фактів країн, мова яких вивчається та України, . Учні навчаться досліджувати, працювати з Інтернет-ресурсами та презентувати опрацьований матеріал за допомогою хмарних технологій (Mindmap, Learning Apps, Thinglink, Padlet). Метою даного курсу є активізація та стимулювання учнів до вивчення іноземної мови, розвиток соціокультурної, комунікативної та ключових компетенцій.