Навчальна дисципліна «Організаційно – управлінська безпека банку» вивчається згідно навчального плану для студентів напряму підготовки „Специфічні категорії” за спеціальністю 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" денної форми  навчання (згідно робочого навчального плану на поточний навчальний рік).