Курс є складовою курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ.

Метою вивчення курсу є: формування, закріплення, вдосконалення та систематизація професійно-педагогічних компетенцій слухачів щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників.