Дістанційний курс за технологією змішаного навчання «Офісні інформаційні технології» призначено для формування інформаційної культури з одночасним розвитком інформатичної компетентності, через доцільне та грамотне використання сучасних інформаційних (офісних) технологій, поглиблене вивчення інструментів та їх функцій у редакторах.

За програмою В. О. Потієнко, Г. І. Гогерчак курс за вибором «Офісні інформаційні технології (ОІТ)» навчальна програма для учнів старшої школи лист ІІТЗО МОН від 03.04.2014 № 14.1/12-Г-1057

Очікувані результати: досвід оформлення документації до проектів та вирішення не стандартних завдань зі створенням різних мультимедійних продуктів засобами ОІТ.

Система подання інформації:  курс складається з основних 5 (п’яті) модулів про відповідні редактори (текстовий, публікацій, презентацій, табличний й бази даних), які можна опановувати за індивідуальним маршрутом, що складається за досвідом роботи слухача.

Попередні знання слухачів: типові ЗУН з предметі інформатики за темою редактори.

Форми самостійної діяльності: до кожного модуля створюються спільні проекти, вирішуються нестандартні завдання, що забезпечить готовність слухачів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

Курс призначено для вчителів та учнів/студентів, що бажають вдосконалити володіння можливостями ОІТ у професійному аспекті, загальнолюдському аспекті, соціокультурному аспекті розвитку компетентностей.

Курс передбачається для активізації роботи слухачів на уроці через вирішення завдань соціально-культурної та світоглядної спрямованості шляхом проектування, які потрібні особистості або суспільству.

Віртуальне навчальне середовище ДК призначено для розширення рамок навчального процесу з метою підвищення ролі діяльнісного та формуючого (креативного) компонентів курсу за рахунок вибору слухачами тем завдань/проектів, змісту індивідуальної карти вивчення курсу. Останнє надає можливість адаптації курсу щодо рівня ЗУН слухача, треба лише проаналізувати свої можливості й знання редакторів для прогнозування наступної діяльності.

Викладач курсу буде у ролі замовника, менеджера, консультанта, тьютера або партнера у прийняті рішень під час навчального процесу відповідно до обраного завдання.

Усі проекти та завдання, розробка документів та медіапродуктів обговорюються й аналізуються слухачами курсу, але прийняття рішення залишається за слухачем або командою (коли групова робота)

Постійне коригування курсу пов’язано з розвитком ОІТ, їх можливостями, необхідністю опанування деякими функціями редакторів до вирішення завдання/створення медіапродукту, а також залежіть від галузі призначення проекту.

Автор курсу: Кобзарєва Тетяна Едуардівна, вчитель інформатики та ІКТ, вища категорія, старший викладач, науковий стаж - 5 років, педагогічний стаж – 40 років, напрями наукових інтересів – інжиніринг, комп’ютерінг, інтереси – медіакультура, медіаграмотність, сучасний бек-офіс.

Курс розраховано на 70 годин, в тому числі: для попереднього ознайомлення – 7 годин, щоб створити індивідуальну карту подальшого вивчення. Але можна продлити терміни вивчення, коли це потребується для вдосконалення обраного проекту.