Вивчення дисципліни "Корпоративне управління" є необхідним для майбутніх фахівців у сфері менеджменту, тому що дозволяє оволодіти методиками формування корпоративних стратегій розвитку та набути практичних навичок і вмінь щодо управління корпораціями, акціонерними товариствами.