Мета навчальної дисципліни – опанувати комплекс знань з маркетингу у сфері банківської діяльності як ефективного засобу формування конкурентних переваг та їх реалізації на ринку банківських продуктів.

 З метою досягнення зазначеної вище мети необхідно забезпечити виконання ряду пізнавальних і виховних завдань, зокрема: вивчення сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методики досліджень банківського ринку, інструментів маркетингу в банківській діяльності; теоретичного та практичного вивчення  компонентів комплексу банківського маркетингу; набуття вмінь реалізовувати системний підхід до визначення та здійснення маркетингової стратегії банку.