Глобалізація та динамічний розвиток банківництва, жорстка конкурентна боротьба, економічна нестабільність, ускладнення структури та можливостей оцінки фінансових ризиків спонукають керівництво банків до пошуку та впровадження сучасних методів управління ними з метою забезпечення фінансової надійності та ефективності діяльності банків. Важливу роль при цьому відіграє фахова підготовка працівників банків, їхні знання, навички, аналітичні здібності, уміння приймати управлінські рішення в ситуаціях невизначеності та ризику. З огляду на це курс «Управління ризиками в банках» є особливо значимим у підготовці фахівців з банківської справи.

Метою вивчення курсу є формування системи знань з теорії та практики управління банківськими ризиками, фахове оволодіння методами оцінки, аналізу, регулювання, моніторингу та контролю банківських ризиків як методологічної основи розробки ефективних систем ризик-менеджменту для підтримання надійності банків.