Метою викладання навчальної дисципліни “Управління людськими ресурсами”є формування у студентів фундаментальних знань теорії і практики та відповідних професійних компетенцій ефективного управління  персоналом. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні розуміти, що переваги в конкуренції можна добитися, якщо фірма одержить і розвине людські ресурси, які дозволять їй ефективніше застосовувати їх знання, ніж її конкуренти, тобто створити таку команду, яку не можуть скопіювати конкуренти.