Дистанційний курс «Маркетинг у банку» призначений для студентів напряму підготовки "Економіка і підприємництво", спеціальності 8.03050802 “Банківська справа”, які вивчають відповідну навчальну дисципліну.
Автор курсу: Т.Д. Гірчено, проф., к.е.н.