навчальна дисципліна для здобувачів освітнього ступеня "магістр"