Мета дисципліни:- формування знань про психологічні особливості особистості бізнесмена та механізми розвитку і функціонування суб'єкту підприємницької діяльності.

Конкурентність і конкуренція в бізнесі вимагає від фахівця вміти застосовувати психологічні знання для успішного ведення бізнесу, та бути  особистістю. 

Вивчення курсу передбачає поєднання декількох форм навчання: лекцій, семінарських та практичних занять і самостійної роботи.