Курс “Економіка підприємства” є базовим курсом для подальшого вивчення таких економічних дисциплін як "Бухгалтерський облік", "фінанси підприємств", "Менеджмент", "Маркетинг" та інші. Тому основним завданням проходження курсу є вивчення теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному середовищі, формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу, забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку суб’єкта підприємництва.