Навчальна дисципліна «Оцінювання застави банківських кредитів» для студентів – магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування» належить до циклу вибіркових дисциплін  і є важливою складовою сучасної підготовки майбутніх фахівців для банківської системи.

Метою є: ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою оціночної діяльності та оволодіння прийомами і методами проведення оцінки заставного майна, технікою систематизування та класифікування, застосовування економіко -статистичних методів обробки, узагальнення та аналізу інформації, формулювання узагальнень та висновків про вартість об'єктів застави.