Метою викладання дисципліни "Розробка управлінських рішень" є підготовка фахівців до професійної діяльності з питань управління на сучасних підприємствах, шляхом формування у фахівців цілісного погляду та концептуальних уявлень про найбільш важливі управлінські процеси. Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи розробки та прийняття  управлінських рішень в різних сферах управлінської діяльності, пов‘язаних з економікою та автомобільним транспортом.