Навчальна дисципліна "Аналіз господарської діяльності. Теорія економічного аналізу" належить до циклу вибіркових дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців з напряму 030601 "Менеджмент" за освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр.

Предметом вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності. Теорія економічного аналізу" є принципи техніко-економічного аналізу господарської діяльності підприємства та його структурних підрозділів.

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців до професійної діяльності з питань економіки і управління на сучасних підприємствах, зокрема вирішення завдань при аналізі та підвищення ефективності їх роботи.

Задачі дисципліни - формування у студентів сукупності знань, вмінь та уявлень з основ техніко-економічного аналізу.