Викладено основні положення теорії і обробки результатів вимірювань, основні методи  та засоби вимірювань електричних, магнітних і неелектричних величин